top of page
Open boek op tafel

privacy beleid

PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING


In deze privacy- en cookieverklaring wordt beschreven hoe Beauty Relax Spa Savannah de persoonsgegevens van gebruikers van de website www.spa-savannah.nl verwerkt. Beauty Relax Spa Savannah is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Persoonsgegevens
Beauty Relax Spa Savannah verzamelt slechts persoonsgegevens wanneer u deze aan Beauty Relax Spa Savannah hebt doorgegeven, bijvoorbeeld via een verzoek via het contactformulier.
Indien u contact met ons maakt via het contactformulier op de website verwerken wij slechts de volgende persoonsgegevens: Naam en e-mail adres. 


Doeleinden
Beauty Relax Spa Savannah gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens aan Beauty Relax Spa Savannah hebt verstrekt.


Overig gebruik
Beauty Relax Spa Savannah gebruikt uw gegevens alleen voor de doeleinden genoemd in deze privacy- en cookieverklaring met uw toestemming en zal de gegevens niet anders gebruiken of langer bewaren dan nodig om de gevraagde handelingen uit te voeren. Beauty Relax Spa Savannah kan uw gegevens gebruiken in samenwerkingen met derden, maar verstrekt uw gegevens, buiten de hiervoor genoemde gevallen, niet aan derden.


Minderjarigen 
Als een gebruiker jonger is dan 16 jaar, is toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Beauty Relax Spa Savannah.


Beveiliging en opslag
Beauty Relax Spa Savannah beschermt uw persoonlijke informatie met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen om het risico op onbevoegde en onrechtmatige toegang, verlies, openbaarmaking, gebruik, wijziging en vernietiging van uw gegevens zo klein mogelijk te houden. De database waarin uw gegevens zijn opgeslagen staat op servers welke in Nederland zijn geplaatst.


Bewaartermijn
Beauty Relax Spa Savannah bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze heeft verkregen.
Verwijderen en wijzigen persoonsgegevens
Indien wij over uw gegevens beschikken via een contactmoment via het contactformulier zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen nadat uw opmerking beantwoord of verwerkt is. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben betrokkenen recht op recht van inzage, correctie, verwijdering en verzet. U kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen. Het verzoek zal binnen redelijke termijn (1 maand) worden behandeld. Wij vragen u ter controle van uw identiteit een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.


Doorgifte aan derden
Beauty Relax Spa Savannah zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij:
de doorgifte geschiedt aan een door Beauty Relax Spa Savannah voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Beauty Relax Spa Savannah een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
Beauty Relax Spa Savannah op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 
Er kunnen zich situaties voordoen, wegens strategische of andere zakelijke redenen, waardoor Beauty Relax Spa Savannah besluit om haar bedrijf of een deel daarvan te verkopen of over te dragen. Beauty Relax Spa Savannah kan informatie die is verzameld en opgeslagen, inclusief persoonlijke informatie, overdragen aan de partij of partijen die betrokken zijn bij de transactie, als onderdeel van die transactie.


Cookies
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij je op de computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst zodra de Digitale Diensten van Beauty Relax Spa Savannah gebruikt worden. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat je bij een volgend bezoek niet opnieuw je gegevens in hoeft te voeren.


Toepassingen van cookies
Beauty Relax Spa Savannah maakt voor haar website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor verschillende doeleinden. Deze cookies zijn in te delen in enkele categorieën: 
Noodzakelijke cookies helpen de website te functioneren, zonder deze cookies kan deze niet naar behoren werken. Deze cookies kunnen daarom niet worden uitgeschakeld;
Statistische cookies zorgen ervoor dat Beauty Relax Spa Savannah kan leren over hoe gebruikers interacteren met de website. Deze data wordt vervolgens gebruikt om aanpassingen door te voeren zodat de gebruikerservaring van de website verder verbeterd wordt. Voorbeelden van statistische cookies zijn de cookies die worden geplaatst ten behoeve van Google Analytics;


Niet-geclassificeerde cookies.
Statistische analyse
Beauty Relax Spa Savannah verzamelt informatie over het gebruik van de website met behulp van analyse-tools van Google. Google kan de verzamelde informatie alleen gebruiken voor het verbeteren van hun eigen gebruikerservaringen. Zie voor meer informatie de privacyverklaringen van Google.


Cookies verwijderen
U kunt cookies altijd controleren en wissen en je kunt je browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Meer hierover kunt u lezen op de website www.aboutcookies.org.
Naast cookies kan onze website ook gebruik maken van andere soortgelijke technologieën om gegevens op uw apparaat op te slaan en te lezen. Net zoals cookies worden deze technologieën gebruikt om een unieke aanduidingscode op te slaan voor uw apparaat, die vervolgens kan worden gebruikt om uw gedrag te volgen. Die aanduidingscode kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op (o.a.) uw browserinstellingen in combinatie met uw IP adres. Mocht je het niet op prijs stellen dat uw gedrag gevolgd wordt, dan kan dit worden uitgeschakeld via de Do-No-Track-functie van uw browser. Het verwijderen van cookies heeft niet tot gevolg dat uw gedrag niet meer gevolgd wordt.


Contact
Je hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Indien u van één van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen hebt over deze privacyverklaring kunt u Beauty Relax Spa Savannah bereiken door een brief te sturen naar:


Beauty Relax Spa Savannah
Harmoniestraat 8
4902PZ Oosterhout

bottom of page